Kaj ponujamo

Ambicije, ideje in cilje pretvorimo v projekte, ki so upravičeni do javnega financiranja.

Z vami tesno sodelujemo pri pripravi kakovostnega predloga projekta in vam pomagamo pri reševanju zapletenih administrativnih meril, ter zagotavljamo pomoči pri vodenju ali upravljanju projekta.

V sklopu sodelovanja bo vaša prizadevanja podprla naša interna ekipa, ki se ponaša s specialističnimi znanji s področij analitike, oblikovanja, razvoja, komunikacije in kreative.

  • ZASNOVA PROJEKTA IN UPRAVLJANJE
  • IDENTIFIKACIJA PRIMERNIH VIROV FINANCIRANJA
  • PRIPRAVA PROJEKTNIH PREDLOGOV
  • IDENTIFIKACIJA USTREZNIH PARTNERSTEV IN MREŽENJE
  • UPRAVLJANJE DELEŽNIKOV
  • POROČANJE IN NADZOR
  • ZNAMČENJE IN KOMUNIKACIJA
  • OBLIKOVANJE IN RAZVOJ

Kako delamo

S kakšnimi izzivi se spopada podjetje, ko gre za okoljevarstveno tematiko? Ali obstajajo odprte priložnosti, ki jih lahko izkoristimo? Ali obstaja poseben problem, ki se ga moramo lotiti? Kaj bi radi spremenili? Ter, navsezadnje, kako ta vprašanja vplivajo na poslovni potencial podjetja v prihodnosti?

Kakšne priložnosti / dejavnike je mogoče prepoznati v bližji in širši okolici / podjetništvu / političnem / okolju, ki vplivajo na izhodišče? Kaj se mora spremeniti in kdo ima vpliv, da to spremeni?

Številne projekte je mogoče izvesti le s partnerstvom med institucijami in primernimi deležniki, saj takšna oblika sodelovanja izboljšuje splošno kakovost projektov ter znatno povečuje možnosti za njihovo uspešno realizacijo. Ali lahko glede na oceno tveganja strateško določimo ustrezne deležnike? Domače, tuje?
K čemu stremi zastavljen projekt? Kako so ovrednoteni rezultati za ustrezno analizo uspešnosti? Kako spremljati napredovanje projekta in kako meriti njegove učinke?

Katere ukrepe in dejavnosti implementira projekt? Kako in s kakšno strategijo ter taktiko bomo dosegli zastavljene cilje? Kateri so ključni dejavniki uspeha? Kako dolgo bo trajala izvedba projekta? Si lahko predstavljamo in nato zastavimo ključne mejnike ter določimo časovnico načrtovanih aktivnosti?

Sredstva, ki jih imamo na voljo ter sredstva, ki jih potrebujemo za izvedbo projekta. Nadzor dodeljevanja sredstev, kakšna bo cena strategije za izvajanje, kateri stroški opredeljenih dejavnosti so ključni za projekt?

Kako bo sestavljena ekipa in kdo bo upravljal s projektnimi aktivnostmi kot so vodenje, usklajevanje, poročanje, itd.? Katere zmogljivosti še manjkajo in katere so lahko zaupane zunanjim sodelavcem?
Poiščemo najbolj obetavne vire financiranja, ki ustrezajo strategiji vašega projekta, identificiramo potencialne (mednarodne) partnerje ter vam pomagamo izpolniti vse pogoje, ki so obvezni za uspešno kandidaturo na razpisu.

Poseben trud namenimo zahtevnemu zbiranju in pripravi ter izpolnjevanju vseh zahtevanih prijavnih vlog za financiranje.
Nudimo podporo pri organizaciji projekta, njegovem upravljanju ter poročanju.

Kot del skupine Pristop lahko aktiviramo notranje strokovnjake s področja analitike, oblikovanja, razvoja, komunikacije, odnosov z javnostmi in kreative, ki bodo s svojimi znanji podprli vaša prizadevanja na projektu.
Projektne teme
in področja