Imamo samo 1 planet!

Vključevanje zaposlenih, potrošnikov, partnerjev in pomembnih deležnikov v prizadevanju za krožno, nizkoogljično ekonomijo na področju recikliranja plastike. Pospeševanje obstoječih marketinško-komunikacijskih strategij za doseganje širšega občinstva.

Klient

Spletno mesto

www.care4climate.si

Glavni cilji – OKOLJE

Preventivni ukrepi pri plastičnih odpadkih:

  • 10% zmanjšanje plastičnih odpadkov

Povečanje reciklaže plastike:

  • 10% plastičnih izdelkov „ostane znotraj reciklažnega kroga“

Sekundarni cilji - OZAVEŠČANJE

  • Višanje ozaveščenosti o okoljevarstvenih problemih ter recikliranju plastičnih odpadkov
  • Potreba po praksah v krožni ekonomiji, vključevanje deležnikov v dobavno verigo
  • Doseganje potrošnikov in vplivati na spremembe v njihovem vedenju.

Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstvi Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta.

Kako snujemo projek