Slovenska turistična organizacija - sto

sLOVEnia

Ko v oglasu spoznaš svojo sanjsko destinacijo.

Izziv

Dvigniti prepoznavnost in ugled Slovenije kot butične zelene, aktivne in zdrave turistične destinacije.

Povečati možnost izbire Slovenije kot preferenčne lokacije za oddih.

Rešitev

Izvedli smo enovito image digitalno kampanjo Make New Memories za promocijo Slovenije kot turistične destinacije.
Oglaševali smo v 21 državah in 12 jezikih.

Rezultati

S strateško načrtovano kreativno kampanjo smo v primerjavi z lanskim letom za 39 % povečali povprečni obisk na spletni strani. Na spletno stran smo pripeljali kar 60 % več novih uporabnikov. Uporabniki so na spletni strani preživeli 34 % več časa kot leto prej. Za 11,6 % smo povečali tudi število obiskanih podtsrani in hkrati zabeležili 8,12 % nižji upad obiskovalcev.

Doseg