Ekološka
transformacija
v digitalni dobi

Zaveza kakršne koli vrste se začne z dobro definiranim namenom. Iskanje vzroka je v okviru simbiotičnih praks proces, ki izhaja iz združevanja potreb ljudi in okolja, te pa morajo biti skladne s kapacitetami podjetja.
Uspeh nikoli ne odraža dela enega človeka ali enega podjetja. Spoštljiva in neinvazivna povezanost z naravnimi resursi je plod sodelovanja konzorcijev, v katera se vključujejo podjetja, ki si med seboj delijo isto vizijo. To lahko pomeni bodisi partnerstvo s ponudniki virov, ali obratno. Skozi smiselna sodelovanja se ustvarjajo koristne povezave, te pa tvorijo nove, boljše načine dela.
Velik del vpliva podjetja izvira iz načina pridobivanja in predelave surovin ter predvidene življenjske dobe izdelka in / ali storitve, vključno s predvidenim gospodarjenjem z odpadki. Dandanes lahko skoraj vse materiale in postopke nadomestimo z okolju prijaznimi alternativami. Temu primerno se zato lahko razvijejo številne in zanimive poslovne priložnosti, ki temeljijo na uporabi simbiotičnih načel.
Proces simbiotičnega razvoja v podjetjih nastaja kot posledica trenutnega stanja našega naravnega okolja ter rastoči potrošnikovi ozaveščenosti in potrebi po etični proizvodnji in porabi. Vrzel med kupcem in podjetjem lahko zapolnimo z zgodbo o simbiozi. Ta je lahko specifična glede na podjetje, a bo v vsakem primeru pozitivno vplivala na kupčevo percepcijo in posledično njegovo podporo izdelku ali storitvi.
V hektičnem sodobnem svetu smo skoraj popolnoma izgubili stik z naravo. Smo v točki, ko izkušamo škodljive posledice ekonomske potrošnje. Kako sestopiti iz uničevalnega kolektivnega vzorca potrošniškega vedenja?

Z našim delom na področju simbiotičnega poslovnega razvoja združujemo ljudi in podjetja v njihovem naravnem kontekstu. Obnavljamo in vzpostavljamo povezave, ki bodo omogočile simbiotične in trajnostne oblike rasti ter pridobivanja virov energije v splošno ekološko in gospodarsko dobrobit.
Tu smo zato, da podjetjem in organizacijam svetujemo in pomagamo pri prehodu na simbiotične prakse poslovanja. To počnemo s podrobno analizo dobavnih verig, z izgradnjo in kultivacijo simbiotičnih partnerstev ter naložbami v tehnološki, družbeni, kulturni in človeški kapital. S tem ustvarjamo dvoje: okolju prijazno rast ter novo poslovno vrednost podjetij.
Kaj ponujamo