Trajnostna strategija

Spodbujanje uporabe slovenskega lesa

Analiza, Ključno sporočilo, Vizualna identiteta

Keyvisual

Pregled

SPIRIT Slovenija, javna agencija, ter Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo že od leta 2013 izvajata vrsto dejavnosti za promocijo slovenskega lesa in lesenih izdelkov doma in v tujini z namenom krepitve splošnega zavedanja o lesu, spodbujanja uporabe lesa pri gradnji objektov in opremljanju doma, informiranja javnosti o prednostih lesene gradnje in rabe lesa v bivalnem okolju ter njegovem ekološkem pomenu in družbeni odgovornosti. V podjetju D’Agency smo na podlagi teh dejavnosti pripravili celostno medijsko kampanjo Uporabimo les s sloganom Izberimo slovenski les.

Izziv

Z uporabo lesa lahko naredimo veliko za svoje dobro počutje, čisto okolje ter hkrati za uspešno in konkurenčno slovensko gospodarstvo. Kako torej oblikovati sporočila za različne komunikacijske kanale, ki bodo spodbudila in ozavestila splošno javnost k večji uporabi lesa v gradnji in tudi pri opremljanju prostorov, in jih grafično opremiti?

Rešitev

Ustvarili smo brand book, ki vsebuje celostno grafično podobo in komunikacijsko strategijo kampanje. Cilj vizualne podobe je bil prikazati les v topli, prijazni in čim bolj naravni podobi njegove lepote ter kot rdečo nit vpeljati prepoznavno strukturo lesa, ki bo prepoznaven vizualni element vseh komunikacijskih kanalov. Sporočilno smo kampanjo razdelili na dva temeljna stebra: ČLOVEK in PLANET.

Rezultati

  • celostna grafična podoba za promocijo lesa »Uporabimo les«,
  • sporočila za kampanjo z velikim dosegom (TV, radio, tisk, OOH, digitalno) in
  • spreminjanje navad potrošnika.

Naslednji projekt

Ozelenjevanje tiskanega oglaševanja

Ustvarjanje vsebine