Aktivacijska kampanja

Podnebna kavarna – navdih za dejanja

Dogodek, Komunikacija, Oblikovanje

Keyvisual

Pregled

V zadnjih letih lahko vse preprosteje opazimo podnebne spremembe. Vedno bolj jasno je tudi, da so za zagotovitev trajnostne prihodnosti potrebne obsežne družbene in politične spremembe. Takšne spremembe so odvisne od javne podpore, kar poudarja vse večjo vlogo, ki jo mora komunikacija o podnebnih spremembah igrati v podnebni transformaciji. Z namenom ustvarjanja produktivnih pogovorov o podnebnih spremembah, zaradi katerih se bodo ljudje počutili bolj angažirani, obveščeni in pripravljeni narediti nekaj drugačnega, je agencija D'Agency razvila koncept Podnebne kavarne.

Izziv

Ena od ovir za bolj kolektivno ukrepanje glede podnebnih sprememb je neuradni dogovor, ki smo ga v družbi sklenili, da se o tem vprašanju ne bi govorilo. Tej oviri se pogosto reče »podnebni molk« in predstavlja dejstvo, da ljudje o tem navadno ne govorijo z drugimi, čeprav so zaskrbljeni zaradi podnebnih sprememb. Prekinitev molka je pomembna, ker je verjetneje, da bodo ljudje ukrepali, če mislijo, da je to v skladu z njihovo identiteto ter da to podpirajo ljudje in skupine, s katerimi se družijo.

Številne prakse trajnostnega marketinga oziroma komunikacije o trajnosti navadno še vedno uporabljajo staromodno obliko predavanja »govornik-poslušalec« in so namenjene precej široki javnosti. Treba je pa zagotoviti premik k dialogu oziroma se namesto didaktične komunikacije vključiti v skupno učenje.

Rešitev

Podnebna kavarna je niz potujočih predavanj, razprav ali delavnic, ki sloni na strokovni podkovanosti predavateljev s področij trajnostne mobilnosti, nizkoogljične družbe, trajnostne gradnje ter učinkovite rabe energije v stavbah in podjetjih, zelenega javnega naročanja, odpadne hrane ter rabe zemljišč, spremembe rabe zemljišč in gozdarstva. V sproščeni toplini kavarniškega druženja širšo javnost seznanjamo s podnebnimi spremembami, organiziramo predavanja in razprave, omogočimo spoznavanje strokovnjakov z različnih področij ter odgovarjamo na vprašanja, ki se porajajo v zvezi s podnebno problematiko. Podnebna kavarna vsebino predstavi tako, da se poda vsakemu kraju. Tja, kamor je povabljena. Zaradi prilagodljive zasnove se vsebinsko odlično poda v knjižnice, kulturne domove ali različna preddverja.

Rezultati

  • Razprave s področja trajnostne mobilnost, energetske učinkovitosti, odpadne hrane ipd.
  • Sodelovanje z več kot 20 slovenskimi organizacijami, ki ustvarjajo in podpirajo trajnostne prakse
  • 20 popravljenih koles v okviru spremljevalnega programa

Naslednji projekt

Spodbujanje uporabe slovenskega lesa

Trajnostna strategija