Aktivacijska kampanja

Spodbujanje trajnostnega gospodarstva

Dogodek, PR, Komunikacija

Keyvisual

Pregled

V sklopu projekta LIFE IP CARE4CLIMATE je bila agencija D'Agency v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor Republike Slovenije odgovorna za organizacijo in izvedbo mednarodne konference Z uspešnimi praksami do podnebne nevtralnosti. Izvedba trajnostnega dogodka je bila eden od ciljev, h kateremu smo pristopili zelo resno in zavzeto.

Izziv

Razumevanje pojma trajnosti je pogosto zmotno omejeno zgolj na varovanje in ohranjanje okolja, v resnici pa trajnost pomeni vzdrževanje ravnovesja med okoljem, gospodarstvom in družbo. Kako pri izvedbi dogodka nasloviti vse tri stebre trajnosti, ne da bi pri tem dogodku primanjkovalo dogajanja in atraktivnosti?

Rešitev

Mednarodna konferenca Z uspešnimi praksami do podnebne nevtralnosti je bila odraz naslova, ki ga je nosila. S pomočjo centra ponovne uporabe Depo Vrhnika smo konferenci dodali trajnostno »piko na i«. V Depoju so iz odpadnih zaves izdelali uporabne vrečke za večkratno uporabo, ki so jih prejeli udeleženci konference. S pohištvom, ki so ga obnovili njihovi zaposleni, so prostor za druženje na konferenci spremenili v prijetno kavarno, iz odpadnih materialov pa so izdelali kolo sreče, ki so ga udeleženci z veseljem vrteli. S tem smo podprli t. i. zelena delovna mesta in lokalno gospodarstvo ter prispevali k zmanjšanju količine odpadkov, s čimer smo naslovili vse tri stebre trajnosti.

Za zmanjšanje ogljičnega odtisa konference smo poskrbeli še z omejeno količino tiskovin, ki so bile natisnjene na recikliranem papirju, pri udeležencih smo spodbujali trajnosten prihod na dogodek, ponudili smo okolju prijaznejšo hrano in udeležence o tem tudi osveščali.

Rezultati

  • Spodbujanje trajnostnega gospodarstva,
  • dogodek z dodano vrednostjo,
  • trajnosten dogodek z zmanjšano količino odpadkov,
  • zadovoljni udeleženci, ki so prizadevanja za organizacijo trajnostnega dogodka opazili in pohvalili,
  • osveščanje in spreminjanje navad splošne javnosti.

Naslednji projekt

Podnebna kavarna – navdih za dejanja

Aktivacijska kampanja