Aktivacijska kampanja

Vključevanje mladih v ukrepanje glede podnebnih sprememb

Dogodek, Komunikacija, Oblikovanje

Keyvisual

Pregled

LIFE IP CARE4CLIMATE je osemletni projekt 15 partnerjev. Projekt z osveščanjem, izobraževanjem in usposabljanjem ključnih deležnikov spodbuja izvajanje ukrepov za pomoč Sloveniji pri doseganju ciljev zmanjšanja izpustov toplogrednih plinov do leta 2030. Kot komunikacijski partner projekta CARE4CLIMATE je podjetje D'Agency želelo mladim zagotoviti prostor za vključevanje, sodelovanje, komunikacijo in ustvarjanje rešitev za naslavljanje globalnih vprašanj podnebnih sprememb. To smo storili z združevanjem diseminacije in informiranja ter hkrati dodali močan element mreženja. Prizadevali smo si organizirati dogodek s čim manj odpadki in ponosno lahko rečemo, da nam je uspelo!

Izziv

Kako pritegniti mlade in jih motivirati za sodelovanje pri iniciativi za preprečevanje zavržene hrane, hkrati pa dokazati, da je trajnostni dogodek lahko prav tako zabaven in barvit kot tradicionalen.

Rešitev

Hekaton Hack4Climate, ki je v središče postavil izziv zmanjšanja odpadne hrane v gospodinjstvih, se je dogajal na Ljubljanskem gradu. Z izzivom se je uspešno spopadlo kar 33 mladih iz vse Slovenije, starih od 16 do 24 let. Udeleženci so imeli na voljo 24 ur, da so pripravili inovativno rešitev, s katero bi lahko zmanjšali količino zavržene hrane v gospodinjstvih, nato pa so ideje predstavili strokovni komisiji. S podporo naših partnerjev in sponzorjev nam je uspelo izpeljati trajnostni dogodek skoraj brez odpadkov. Zmanjšali smo vse vrste odpadkov, logistično omejili uporabo avtomobilov in zagotovili okolju prijazne komunikacijske materiale. Z nakupom hrane od lokalnih kmetov in sodelovanjem z restavracijo, ki zaposluje ranljive ljudi, ki jim zaradi njihovih posebnosti grozi dolgotrajna brezposelnost, smo podprli lokalna podjetja in družbeno pravičnost.

Rezultati

  • 9 pametnih rešitev za zmanjševanje in preprečevanje količin odpadne hrane,
  • 90-odstotna udeležba,
  • 89 neto ocena promotorja in
  • trajnostni dogodek z manj odpadki.

Naslednji projekt

Zadnji ugasne lučke – kampanja za ustvarjanje sijajnih novih navad

Aktivacijska kampanja